A book for everyone
Книга за всеки
A book for everyone
Книга за всеки
Cyrillic - Latin
Кирилица - латиница
Cyrillic - Latin
КИРИЛИЦАТА е оцеляла векове наред под напора на чуждо влияние и подтисничество. Тя е основно средство на комуникация на българите, знак за идентичност, култура и традиция. Именно КИРИЛИЦАТА е отличителният знак на нацията и опазването на нейната чистота е особено важно в света на глобализация. КИРИЛИЦАТА е създадена в Преславската книжовна школа около IX-X век. В наши дни тя е широко разпространена както сред южните и източните славянски народи, така и сред някои неславянски народи в Русия. КИРИЛИЦАТА влизането на България в Евро-пейския съюз от 2007 г. става третата официална азбука на Европейския съюз след латинската и гръцката. THE CYRILLIC has survived for centuries under the influence of foreign influence and oppression. It is a basic means of communication among Bulgarians, a sign of identity, culture and tradition. THE CYRILLIC is the distinctive sign of the nation and the preservation of its purity is particularly important in the world of globalization. THE CYRILLIC was founded in the Preslav School of Literature around IX-X century. Nowadays, it is widespread among the southern and eastern Slavic peoples as well as among some non-Slavic peoples in Russia. THE CYRILLIC Bulgaria's entry into the European Union since 2007 becomes the third official alphabet of the European Union after the Latin and Greek.
One hour spent in
reading is time stolen from Paradise.
Четене
One hour spent in reading is time stolen from Paradise.
Един час прекаран в четене, е час откраднат от рая.
The books are headlamps erected in the great sea of time
Обичам да чета
The books are headlamps erected in the great sea of time
"Книгите са фарове издигнати в голямото море на времето." Е.П. Уипъл
The reading gives everyone the greatest wealth
for mankind - the knowledge
Четене
The reading gives everyone the greatest wealth for mankind - the knowledge
Четенето дарява всеки с най-голямото богатство за човечеството - знанието.
The book is source of knowledge
Знание
The book is source of knowledge
Книгата е първоизточник на знанието.
The book - Food for Life
Книгата
The book - Food for Life
Книгата - храна за цял живот.
The book is a fabulous lamp
Обичам да чета
The book is a fabulous lamp
„Книгата е приказна лампа, която дарява на човека светлина в най-далечните и тъмни пътища на живота.“ Andrejs Upīts "The book is a fabulous lamp that donate light to man in the farthest and darkest ways of life." Andrejs Upīts
The good book is like an iceberg
Знание
The good book is like an iceberg
„Хубавата книга е като айсберг, всичко красиво и интересно е под водата.“ Ърнест Хемингуей The good book is like an iceberg - all beautiful and interesting is underwater. Ernest Hemingway
People stop thinking when they stop reading
Мислене
People stop thinking when they stop reading
„Хората престават да мислят, когато престанат да четат“ Дени Дидро "People stop thinking when they stop reading" Denis Diderot
Books are global repository of knowledge
Знание
Books are global repository of knowledge
Книгите са световната съкровищница на знание Books are global repository of knowledge
“Knowledge is a
treasure that will follow its owner everywhere.”

Chinese proverb
Знание
“Knowledge is a treasure that will follow its owner everywhere.” Chinese proverb
"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде" китайска поговорка
"The book is
the alpha and omega of every knowledge and beginning of every science."

Stefan Zweig
Началото на знанието
"The book is the alpha and omega of every knowledge and beginning of every science." Stefan Zweig
„Книгата е алфата и омегата на всяко знание и начало на всяка наука.“ Стефан Цвайг
ESCAPE from ignorance 

WARNING: Reading books  can seriously    jeopardize your stupidity!
Невежество
ESCAPE from ignorance WARNING: Reading books  can seriously    jeopardize your stupidity!
Избягай от невежеството. Внимание! Четенето на книги сериозно може да застраши вашата глупост.
"There is no
cheaper entertainment and longer pleasure than reading." 

Michel de Montaigne
Развлечение
"There is no cheaper entertainment and longer pleasure than reading." Michel de Montaigne
"Няма по-евтино развлечение и по-продължително удоволствие от четенето." Мишел дьо Монтен
To open a book is
like heading out on the road.

Jorge Bucay
Пътуване
To open a book is like heading out on the road. Jorge Bucay
Да отвориш книга е все едно да се отправиш на път. Хорхе Букай Четенето може да има ефект на терапия. В timigustafson.com е публикувана статия с извадки от проучвания на различни американски университети, които достигат до заключението, че емпатията с персонажи от литературна творба помага за подобряване на психическото състояние. списание „За книгите и хората“
Books are global repository of knowledge
Съкровище
Books are global repository of knowledge
Книгите са световната съкровищница на знанието.
The light of
knowledge

"Science is
the light of a people. Literature is his life. "

Ivan Vazov
Познание
The light of knowledge "Science is the light of a people. Literature is his life. " Ivan Vazov
Светлината на познанието „Науката е светилото на един народ. Литературата е животът му.“ Иван Вазов
The Way to Knowledge
Познание
The Way to Knowledge
Път към познанието.
Education is the most precious gift for every
child.
Образование
Education is the most precious gift for every child.
Образованието е най-безценния подарък за всяко дете.
The solution to many problems lies in the books
Решение
The solution to many problems lies in the books
Решението на много проблеми се намира в книгите.
Global Book Network
Мрежа
Global Book Network
Глобална книго - мрежа.
In 2016, 400 years have passed since the death
of writer William Shakespeare
Шекспир
In 2016, 400 years have passed since the death of writer William Shakespeare
През 2016 година се отбелязват 400 години от смъртта на писателя Уилям Шекспир
I love reading - get to know the world you live
in
Свят
I love reading - get to know the world you live in
Обичам да чета – опознай света в който живееш.
"There are
worse offense than burning books. One of them is not to read them. "

Ray Bradbury
Свят
"There are worse offense than burning books. One of them is not to read them. " Ray Bradbury
„Има по-лоши престъпления от това да гориш книги. Едно от тях е да не ги четеш.“ Рей Бредбъри
The problem with
the world is that fools are self-confident, and smart people always hesitate. 

Bertrand Russell
Разсъждение
The problem with the world is that fools are self-confident, and smart people always hesitate. Bertrand Russell
Проблемът на света е, че глупавите са самоуверени, а умните винаги се колебаят. Бъртранд Ръсел
100% knowledge
Знание
100% knowledge
100% знание
Knowledge is more
expensive than money.

Chinese proverb
Знание
Knowledge is more expensive than money. Chinese proverb
Знанията са по-скъпи от парите. Китайска поговорка
Layers
Пластове
Layers
КИРИЛИЦАТА е оцеляла векове наред под напора на чуждо влияние и подтисничество. Тя е основно средство на комуникация на българите, знак за идентичност, култура и традиция. Именно КИРИЛИЦАТА е отличителният знак на нацията и опазването на нейната чистота е особено важно в света на глобализация. КИРИЛИЦАТА е създадена в Преславската книжовна школа около IX-X век. В наши дни тя е широко разпространена както сред южните и източните славянски народи, така и сред някои неславянски народи в Русия. КИРИЛИЦАТА влизането на България в Евро-пейския съюз от 2007 г. става третата официална азбука на Европейския съюз след латинската и гръцката. THE CYRILLIC has survived for centuries under the influence of foreign influence and oppression. It is a basic means of communication among Bulgarians, a sign of identity, culture and tradition. THE CYRILLIC is the distinctive sign of the nation and the preservation of its purity is particularly important in the world of globalization. THE CYRILLIC was founded in the Preslav School of Literature around IX-X century. Nowadays, it is widespread among the southern and eastern Slavic peoples as well as among some non-Slavic peoples in Russia. THE CYRILLIC Bulgaria's entry into the European Union since 2007 becomes the third official alphabet of the European Union after the Latin and Greek.
THE CYRILLIC – gives way to literacy
Грамотност
THE CYRILLIC – gives way to literacy
Кирилицата – дай път на грамотността.
"People stop
thinking when they stop reading."

Denis Diderot
Четене
"People stop thinking when they stop reading." Denis Diderot
„Хората престават да мислят, когато престанат да четат.“ Дени Дидро
100% knowledge - take it
Четене
100% knowledge - take it
100% знание - вземи го.
I love to read - find your way
Пътуване
I love to read - find your way
Обичам да чета - намери своя път.
One hour spent in
reading is time stolen from Paradise.

Thomas Wharton
Удоволствие
One hour spent in reading is time stolen from Paradise. Thomas Wharton
Един час прекаран в четене, е час откраднат от рая. Тома Уортън
Communication
Комуникация
Communication
КИРИЛИЦАТА е оцеляла векове наред под напора на чуждо влияние и подтисничество. Тя е основно средство на комуникация на българите, знак за идентичност, култура и традиция. Именно КИРИЛИЦАТА е отличителният знак на нацията и опазването на нейната чистота е особено важно в света на глобализация. КИРИЛИЦАТА е създадена в Преславската книжовна школа около IX-X век. В наши дни тя е широко разпространена както сред южните и източните славянски народи, така и сред някои неславянски народи в Русия. КИРИЛИЦАТА влизането на България в Евро-пейския съюз от 2007 г. става третата официална азбука на Европейския съюз след латинската и гръцката. THE CYRILLIC has survived for centuries under the influence of foreign influence and oppression. It is a basic means of communication among Bulgarians, a sign of identity, culture and tradition. THE CYRILLIC is the distinctive sign of the nation and the preservation of its purity is particularly important in the world of globalization. THE CYRILLIC was founded in the Preslav School of Literature around IX-X century. Nowadays, it is widespread among the southern and eastern Slavic peoples as well as among some non-Slavic peoples in Russia. THE CYRILLIC Bulgaria's entry into the European Union since 2007 becomes the third official alphabet of the European Union after the Latin and Greek.
THE CYRILLIC - the seed of knowledge
Кирилица
THE CYRILLIC - the seed of knowledge
Кирилицата – семето на знанието.
THE CYRILLIC - visual contrast
Кирилица
THE CYRILLIC - visual contrast
Българската кирилица е характерна с визуалния контраст между малки и главни букви. Руският вариант за съжаление се наложи и обезличи типографското оформление във визуалната комуникация. Писмеността е навсякъде около нас и оставя своя отпечатък върху всички, дори и върху тези, които не могат да четат. Освен начин за общуване и обмен на информация, тя е система от символи, образи, запечатани в недрата на подсъзнанието ни. The Bulgarian Cyrillic is characterized by the visual contrast between upper and lower case letters. The Russian version regrettably imposed and defaced the typographic layout in the visual communication. Writing is everywhere around us and leaves its mark on everyone, even those who can not read. Besides a way of communicating and exchanging information, it is a system of symbols, images sealed in the depth of our subconscious.
Красимира Друмева
Красимира Друмева дизайнер и художник
В своята работа се стремя да внеса естетика, диалог и забавление в урбанистичната среда. За съжаление визуалната комуникация в съвременното общество до голяма степен е плод на кича и хаоса. Това е напълно разбираемо имайки предвид нивото на масовата култура. Смятам, че тази тенденция може да бъде преодоляна с помощта на усилията на творческата гилдия и подкрепата на бизнеса. Работя в областта на уеб дизайна, запазеният знак, фирмени рекламни материали, плакат, фотография, анимация, живопис, илюстрация и др. От 2000 г. съм преподавател по Графичен дизайн и визуални комуникации във ВТУ"Св.св. Кирил и Методий" - Велико Търново.